0 Načítava ...

PLATBY PLATBY

OPAKOVANÉ PLATBY

Jedná sa o produkt Poradenstvo a signály v kryptomenách s automatickou opakujúcou sa platbou podľa času produktovej varianty. Pri balíku s dobou na jeden mesiac sa platba opakuje raz mesačne, a to od doby jej založenia. Platby sa v intervaloch opakujú, pokým ich zákazník nezruší. Zákazník má právo na zrušenie opakovania platieb hneď po vytvorení objednávky. Pri vykonaní prvej platby bude automaticky založená opakovaná platba. Dôvod založenia opakovej platby je platba za predplatné v oblasti poradenstva o kryptomenách a signálov určených na vyššiu úspešnosť na trhu. Bližšie informácie:

- maximálna čiastka opakovanej platby je 99€ za mesiac

- čiastka za premium produkt je variabilná, teda jej výška sa môže meniť za základe dôvodov posúdených prevádzkovateľom, nesmie však presiahnuť sumu 99 eur

- pri akejkoľvek zmene výšky opakovaného poplatku je prevádzkovateľ povinný vopred informovať svoju aktívnu klientelu o týchto skutočnostiach

- čiastka za mesačný premium produkt bude strhávaná v mesačných intervaloch, teda po jednom mesiaci od poslednej platby

- opakovaná platba je nastavená na dobu neurčitú

- klient môže opakovanú platbu kedykoľvek zrušiť/zmeniť podľa jednoduchého postupu uvedeného v obchodných podmienkach, teda kontaktovaním prevádzkovateľa cez emailovú adresu cryptowampum@gmail.com

- interval mesačnej opakovanej platby je fixný, teda činí vždy jeden mesiac odo dňa poslednej platby

Automatickú platbu opakujúcu sa každý mesiac, alebo časový interval podľa balíka, je možné zrušiť výlučne možnosťou kontaktovania prevádzkovateľa prostredníctvom emailovej adresy cryptowampum@gmail.com. Po prijatí požiadavky zo strany klienta je prevádzkovateľ povinný vykonať túto zmenu, teda zrušiť automatické strhávanie poplatku. Je tak povinný učiniť do 24 hodín hneď po tom, ako prijme túto požiadavku od klienta/užívateľa. Pre iné zmeny a dotazy k opakovaným platbám je tiež určená táto emailová adresa.

Platnosť podmienok týkajúcich sa opakovanej platby platí od dátumu: 31.07.2018


Kontakt

Formulár

Napíš Nám

10%
Drag View Close play